sav_winery_cmyk_white.png

Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Webshopen på www.savwinery.com är utvecklad av SAV Winery AB och SAV Winery AB ansvarar för tjänsten i helhet. SAV Winery AB har organisationsnummer 556514-0521. 

De köpvillkor och policys som redovisas på www.savwinery.com gäller för användning av våra tjänster, köp av produkter och hantering av dina registrerade användaruppgifter.  Genom att acceptera köpvillkoren vid utcheckningen i kassan accepterar du de villkor som var gällande vid genomförandet av utcheckningen. 

För att ta del av innehållet på vår hemsida och för att genomföra ett köp måste du vara minst 20 år och i övrigt vara behörig att genomföra köp enligt de villkor vi tillämpar. 

 

För att genomföra ett köp i vår webshop krävs att du registrerar dina uppgifter för betalning på ett uppriktigt sätt. Det är absolut otillåtet att ange en annan köpare än den som genom en medveten handling genomför köpet. För att upprätthålla de lagar om ålder som finns för alkoholköp inom olika länder kommer du att behöva ange ditt personnummer vid köpet. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter se avsnitt "Lagring av personuppgifter". 

OBS! I Sverige kan du inte köpa SAV 1785 via vår webshop. All försäljning sker via Systembolaget.

Beställ här https://www.systembolaget.se/dryck/mousserande-viner/sav-1785-7744001

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Allt material i form av bild, text och film på www.savwinery.com är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd eller andra immateriella rättigheter. Materialet får inte användas i andra sammanhang än på www.savwinery.com utan skriftligt medgivande från SAV Winery AB. Det är INTE tillåtet att kopiera, ändra, distribuera, publicera eller på annat sätt nyttja material som SAV Winery AB har äganderätt till. 

BESTÄLLNING

Produkterna på www.savwinery.com säljs till angivet pris och så länge produkten finns i lager. SAV Winery AB har rätt att helt eller delvis avslå en order om produkten inte finns i lager eller inte kommer att återinföras i lager. SAV Winery AB reserverar sig för eventuella tryckfel avseende pris eller andra villkor. 

En beställning anses bindande när vi bekräftat beställningen och skickat en orderbekräftelse via e-post. Vid normala fall skall orderkräftelsen skickas inom en timme från beställningstillfället. Om en ogiltig eller felaktig epostadress har angetts vid beställningen är beställningen ändå giltig. 

LEVERANS

Vid bekräftad order sker leveransen av en av SAV Winery AB kontrakterad leverantör. Observera att leverans inte är tillgänglig till Sverige och andra monopolmarknader. Normal leveranstid är 1-4. Om leverans inte kan ske inom normal  leveranstid kommer SAV Winery AB att informera om reviderad leveranstid så snart det är möjligt. Vid försening som orsakats av att produkten inte finns i lager så har du som kund möjlighet att annulera din beställning. Observera att det INTE gäller vid förseningar som orsakats av speditör eller andra yttre förutsättniNgar som SAV Winery AB inte har möjlighet att påverka. 

Om leverans inte kan ske på grund av att mottagaren inte är tillgänglig vid leveranstillfället är du ersättningsskyldig för eventuella tillkommande kostnader för att slutföra leveransen. Ersättningsskyldigheten gäller även om leverans inte kan ske på grund av brister vid legitimationskontrollen. Vid uteblivna leveransen enligt ovan är det du som ansvarar för att kontakta SAV Winery AB för att planera en ny leverans. Om kontakt med SAV Winery inte tas inom 7 dagar från ursprungligt leveranstillfälle har SAV Winery AB rätt att returnera varorna till eget lager på din kostnad. 

ÅLDER OCH LEGITIMATION

Kravet för att få kvittera en leverans är att personen som kvitterar leveransen är 20 år eller äldre. Om ett bud anlitas för att hämta ut försändelsen behöver både mottagarens och budets legitimation visas upp och både behöver vara 20 år eller äldre.

TRANSPORTSKADOR

Om din beställning levereras i ett emballage som är skadat eller om varorna i emballaget är skadat så är det viktigt att du reklamerar detta så snart som möjligt till reklamation@savwinery.com. Vid transportskador som påverkat varorna kommer vi att kostnadsfritt ersätta dessa genom en ny leverans av varor. Om reklamationen berör det yttre emballaget är det viktigt att du fotograferar det skadade emballaget direkt vid leveranstillfället, INNAN emballaget öppnas, så att vi kan driva ärendet mot speditören. 

BETALNING

Vi erbjuder betalning genom kort, VISA och Mastercard genom Stripe (läs mer på www.stripe.com).,  och via PayPal inom samtliga leveransgodkända länder inom EU. I Nederländerna erbjuder vi dessutom iDeal (läs mer på www.ideal.nl) som betalningsmetod. I dagsläget accepterar vi inte kontant betalning eller betalning mot faktura. 

ÅNGERRÄTT

Om du av någon anledning ångrar ditt köp hos oss kan du inom 14 dagar från leveransmottagandet häva ditt köp utan att behöva uppge anledning. Förutsättningen är att produkten är oanvänd och att emballaget inte brutits. 

När du ångrat ditt köp ska du kontakta reklamation@savwinery.com och i ditt meddelande tydligt ange ditt namn, adress och ordernummer. Varorna ska levereras tillbaka till SAV Winery AB inom 14 dagar från registrerat ångerköp och du står för fraktkostnaden och användande av korrekt emballage.

 

Återbetalning av ditt köp sker enligt den betalningsmetod som användes vid betalningen. 

GARANTI

SAV Winery AB producerar vin av hög kvalitet och  vi är därför måna om att den vara du handlar av oss inte ska vara bristfällig. Skulle du få en produkt som smakar illa eller har andra effekter så ersätter vi dig kostnadsfritt med en ny vara eller ger dig pengarna tillbaka. Reklamation av varan ska ske till reklamation@savwinery.com

Vi ersätter dig endast för den direkta felaktiga varan/varorna och inte för eventuella kringliggande kostnader eller skador. 

SKATT

SAV Winery AB ansvarar för att alla relevanta skatter och avgifter betalas på ett korrekt sätt enligt EU:s lagar och regelverk. 

DATASÄKERHET

Det är absolut förbjudet att använda www.savwinery.com på ett sådant sätt som kan skada, överbelasta siten eller försämra användarupplevelsen. Det är inte heller tillåtet att logga in med en annan persons användaruppgifter. Försök att på något sätt bryta sig in i vår plattform eller försök att manipulera information kommer att polisanmälas. 

BROTT MOT KÖPVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att neka köp till personer som inte betalat tidigare beställningar på ett korrekt sätt eller som på något sätt missbrukat funktionerna på siten. Att medvetet ange felaktiga åldersuppgifter kan också medföra nekande av köp. 

VILLKORSÄNDRING

Villkoren som beskrivs på www.savwinery.com kan komma att justeras över tiden med hänsyn till förändringar  av lagar, förordningar eller myndighetsbeslut. Om en förändring påverkar en pågående beställning så har du rätt att avbryta den med hänvisning till den utförda förändringen i villkor. Om ingen sådan avbrytan meddelas oss, anses de nya villkoren vara godkända. 

FORCE MAJEURE

SAV Winery AB är inte ansvariga för försenade eller uteblivna leveranser som vi inte direkt kan råda över eller där det finns yttre faktorer som väsentligt påverkar våra möjligheter att uppfylla leveransen. Det kan exempelvis omfatta krig, eldsvåda, arbetskonflikter/strejker, kommunikationsfel eller myndighetsåtgärder som begränsar våra förutsättningar. Om sådana händelser inträffar ska SAV Winery AB informera dig om situationen som uppstått och hur det kommer att påverka din beställning. Om förseningen är längre än 3 månader har både du och SAV Winery AB rätt att häva köpet. 

TVISTER

Tvister ska primärt lösas genom diskussion och förhandling. Om situationer uppstår som inte gör det möjligt att finna en lämplig förlikning skall tvisten avgöras i svensk domstol. 

ALKOHOL

Våra produkter innehåller alkohol och skall förtäras med varsamhet. Överdriven konsumtion kan allvarligt skada din hälsa. SAV Winery AB tar inte ansvar för direkta eller indirekta skador som orsakats av konsumtionen av våra produkter. 

Drick ansvarsfullt! Ur alla perspektiv!

© 2020 SAV Winery