sav_winery_cmyk_white.png

Integritetspolicy

SAV WINERY & INTEGRITETSPOLICY

SAV Winery AB kommer att behöva information om dig för att kunna verifiera din ålder och för att kunna leverera de varor till beställt till den önskade leveransadressen. Information som direkt berör leveransen av din beställning kommer att förmedlas vidare till vår partner för transport. Vi följer alla regler och lagar som finns inom EU, EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR, för att säkerställa din integritet och skydda din information på ett sådant sätt att den enbart används för nödvändiga aktiviteter eller aktiviteter som du genom aktivt medgivande godkänner. 

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

När du gör en beställning på våra produkter eller när du på något sätt kommunicerar med vår kundtjänst kan du komma att ombedjas att lämna information om dig själv. Det kan omfatta:

-Namn
-Personnummer
-Adress
-Telefonnummer

Övrig insamling av information från hemsidan och via cookies kan du läsa mer om i vår Cookie-policy. 

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att följa upp genomförda leveranser för att skapa kunskap om våra kunder och deras upplevelser av våra produkter. Om du inte aktivt avböjer så kan vi även komma att kontakta dig via epost, telefon eller via social medier. Vi lämnar ALDRIG ut dina uppgifter till tredje part som inte är en aktiv del i din beställning eller del av SAV Winery's egna marknadsföring. 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

SAV Winery AB följer rådande lagstiftning kring lagring av personuppgifter och vidtar rimliga åtgärder för att dina personuppgifter hanteras och lagras på ett säkert sätt. Vid köp av varor lagras dina uppgifter i upp till år för att säkerställa att garantier kan uppfyllas. Anmäler du dig till vårt nyhetsbrev kommer du att finnas registrerad så länge som du önskar få nyhetsbreven. OBS! För nyhetsbrev sparas enbart namn och epostadress. 

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi garanterar att dina personuppgifter aldrig förs över eller säljs till tredje part utan ditt godkännande. Uppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter för att SAV Winery skall kunna uppfylla de rättsliga skyldigheter som finns i det aktuella myndighetslandet. 

REGISTERUTDRAG AV PERSONUPPGIFTER

Du kan när du vill begära ett komplett utdrag ur vårt register för att få reda på vilken information som finns sparad om dig. 

AVREGISTRERING

Du kan när du vill begära att blir avregistrerad eller anonymiserad i våra register och kommer därmed inte längre att vara spårbar. 

KONTAKT

Har du frågor eller funderingar kring våra villkor och policys är du välkommen att kontakta oss på info@savwinery.com eller ringa oss på +46 8 650 0 650. 

LAGLIG GRUND

Genom att göra en beställning av våra produkter och därmed godkänna våra villkor så behandlar vi dina personuppgifter på ett sådant sätt som krävs för att vi ska kunna uppfylla de leveranslöften du rimligen kan förvänta dig. 

© 2020 SAV Winery